เป้าหมาย

เป้าหมาย

Goal

เพราะเป้าหมายคือตัวชี้วัดความสำเร็จ การกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนเป้าหมาย จึงถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ หากคุณในฐานะนักธุรกิจ นักลงทุน เพิกเฉย ต่อความสำคัญของเป้าหมาย ก็เหมือนกับคุณกำลังเดินเรือมุ่งสู่ทะเลอันกว้างใหญ่ แต่เรือกลับปราศจากหางเสือ และนั่นจะเป็นการเดินทางที่ไร้จุดหมาย ไร้ทิศทาง เวียนวน และสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ และกำลังคน

 

นักธุรกิจ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้ ต้องทราบเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจน นี่คือหนึ่งในกฎเบื้องต้นของการทำธุรกิจ ที่มีสอนกันอยู่ทุกที่ เพราะการมีเป้าหมาย คือจุดเริ่มต้น ในการวางแผน จุดเริ่มต้นในการวิเคราะห์ และจุดเริ่มต้นในการลงมือทำ หากคุณริอาจลงมือทำ หรือวิเคราะห์ไปโดยไร้เป้าหมาย เชื่อสิ หายนะจะตามมา

 

และแน่นอน สำหรับการตั้งเป้าหมายนี้นั้น Frank Investor เราก็ไม่ละเลย เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยในการตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจ หรือ การลงทุนของคุณ เพราะความมุ่งหวังสูงสุดขององค์กรเรา คือลูกค้าที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรค ก้าวข้ามปัญหา ไปด้วยการวิเคราะห์ที่เหมาะสม การวางโครงสร้างที่เพียงพอ เพื่อไปสู่เป้าหมาย อันเป็นความสำเร็จที่คุณตั้งไว้

 

ทั้งนี้ Frank Investor ขอนำเสนอ เป้าหมาย 3 แบบ ที่นักธุรกิจต้องมี ต้องเข้าใจ เพราะนี่คือบรรดาสิ่งที่จะนำคุณสู่ความสำเร็จ

 

เป้าหมายระยะสั้น นักลงทุนหลายคน มองข้ามเป้าหมายระยะสั้น หลายคนมุ่งหาแต่ผลสำเร็จระยะยาว ทั้งที่แท้จริงแล้วนั้น เป้าหมายระยะสั้นคือจุดแรกเริ่มที่สำคัญ การตั้งเป้าหมายระยะสั้นไว้ เช่นการวัดค่าความสำเร็จในหนึ่งสัปดาห์ หรือ หนึ่งปี สามารถบอกได้ว่าธุรกิจของคุณกำลังดำเนินไปได้ถูกต้องถูกทางหรือไม่ หากในห้วงเดือน หรือสัปดาห์นั้น ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาด การกำหนดเป้าหมายระยะสั้นในลักษณะนี้นี่เองที่จะเป็นตัว ฉุกให้คุณรู้ว่ธุรกิจกำลังมีปัญหาและต้องการการแก้ไข

 

เป้าหมายระยะกลาง คืออีกการตั้งเป้าหมายที่สำคัญ เพราะนี่คือสิ่งที่จะแสดงผลการดำเนินงานในภาพรวมให้คุณได้เห็น เพื่อดำเนินการเอาข้อมูลจากตรงนี้ ไปใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดโครงสร้างอื่นๆต่อไป

 

เป้าหมายระยะยาว อันเปรียบเสมือนเป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจและการลงทุน ที่นักธุรกิจจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการลงทุน การวางแผน การวางโครงสร้าง และการสร้างระบบ เพื่อทำให้การลงทำธุรกิจ การลงทุนของคุณ ได้รับผลตอบแทน เป็นกำไรอย่างที่ควรจะเป็น

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้การวางเป้าหมายอาจฟังดูง่ายดายที่ใครก็สามารถทำได้ ทว่าแท้จริงแล้วนั้น การวางเป้าหมายให้ถูกต้อง ให้เหมาะกับประเภทของธุรกิจโดยเฉพาะเจาะจงคือสิ่งที่ยาก นักการเงิน และผู้เชี่ยวชาญต่างรู้ดีในประเด็นนี้ เพราะทุกๆการวางเป้าหมาย ต้องอาศัยการคิดอย่างมีระบบ โดยผู้วางแผนที่รู้ลึกรู้จริง มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำงานอย่างมืออาชีพ และระบบการใช้เทคโนโยลีที่ก้าวไกล

 

ดังนั้นแล้ว ถ้าคิดถึงเรื่องการวางเป้าหมาย Frank Investor ก็พร้อมจะเป็นผู้ช่วยให้กับคุณ เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ ที่รู้ลึกรู้จริง และพร้อมบริการอย่างเจาะจง ตรงประเด็น