วิเคราะห์

วิเคราะห์

Analysis

ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ เราไม่อาจพึ่งได้แค่เป้าหมายเท่านั้น แต่อีกหนึ่งปัจจัยที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญมาก ก็คือ “การวิเคราะห์” ที่ต้องนำมาใช้ในทุกๆกระบวนการ ไม่ว่าในขั้นใดๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม จนเสร็จสิ้นของการทำธุรกิจและการลงทุน

 

เพราะการวิเคราะห์ คือการสร้างสมมติฐานที่อยู่บนข้อมูลอันแท้จริง ผ่านขั้นตอนการคิดที่มีระบบระเบียบ ซึ่งถ้าแผนงานของคุณ ได้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยประสบการณ์ มาเป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์แล้วนั้น คุณในฐานะเจ้าของกิจการ หรือผู้ลงทุน ก็จะเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจได้เป็นอย่างดี และเมื่อเข้าใจแล้ว คุณก็สามารถใช้ทักษะอื่นๆ หรือทีมงานที่เข้มแข็ง ในการชูจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน อาทิ เพื่อให้รู้การทำตลาด การดึงดูดลูกค้า และกลยุทธ์ในการแข่งขันกับคู่แข่ง ดังนั้นแล้ว การวิเคราะห์ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ จึงเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งอาวุธสำคัญในการทำธุรกิจ ที่นักรบในร่างนักลงทุนจะต้องมี และให้ความสำคัญ

 

ซึ่งความจำเป็นในการวิเคราะห์นี้นี่เอง เป็นอีกครั้งที่ Frank Investor ให้ความสำคัญ โดยเรามักแนะนำลูกค้า นักลงทุน ให้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์เหมือนที่เราเข้าใจ เพราะหากปราศจากการวิเคราะห์แล้วนั้น ก็เหมือนคุณกำลังจับปลาด้วยมือเปล่า นอกจากจะขาดทั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการขาดความรู้ถึงวิธีจับปลาที่ถูกต้อง และนั้น ย่อมไม่ก่อประโยชน์ใดๆให้กับธุรกิจ การลงทุนของคุณ

 

และด้วยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ นอกจากคุณจะสามารถวางแผนการดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้องได้แล้วนั้น การมีข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่ครบถ้วน จะเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยง หรือลดความเสียหาย ต่อผลลัพธ์ในแง่ลบได้ในทุกๆกรณี

 

ดังนั้นแล้วด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความพร้อมของอุปกรณ์ตัวช่วยทางเทคโนโลยีระดับสูง Frank Investor สามารถเป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ให้กับคุณได้ เรายินดีให้บริการ เป็นตัวช่วย สำหรับการวิเคราะห์ในทุกๆขั้นตอนกระบวนการ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถก้าวออกจากเราไป เพื่อทำธุรกิจ หรือตัดสินใจเข้าลงทุน ด้วยอาวุธที่เพรียบพร้อม และครบมือ